Certifikace

 

ISO 9001

Biesterfeld Silcom pracuje se zavedeným systémem jakosti dle ISO 9001, pravidelně certifikovaným společností TÜV NORD. 

 

Aktuální certifikáty naleznete zde:  

Biesterfeld Silcom, s.r.o. (CZ) Certifikát ISO 9001: 2015, platný do 5.7.2025

Biesterfeld Silcom, s.r.o. (EN) Certifikát ISO 9001: 2015, platný do 5.7.2025 

 

Biesterfeld Silcom Slovakia, s.r.o. (SK) Certifikát ISO 9001: 2015, platný do 5.7.2025 

Biesterfeld Silcom Slovakia, s.r.o. (EN) Certifikát ISO 9001: 2015, platný do 5.7.2025 

 

 

Responsible Care

 

Program Responsible Care® je iniciativou celosvětového chemického průmyslu v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.

 

Společnost Biesterfeld Silcom s.r.o. se, jako člen Svazu chemických obchodníků a distributorů ČR (SCHOD), kolektivního člena Svazu chemického průmyslu ČR, připojuje k naplňování programu Responsible Care® a zavazuje se řídit své činnosti tak, aby zabezpečovaly vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců i veřejnosti, ochranu přírody, a byly tak i příspěvkem k udržitelnému rozvoji lidské společnosti.

 

Biesterfeld Silcom, s.r.o. (CZ) Certifikát Responsible care, platný do 10.2023

 

 

REACh

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o "Registraci, evaluaci (hodnocení) a autorizaci (povolování) chemických látek". REACh vstoupil v platnost 1. června 2007 na základě nařízení z 18. prosince 2006 a týká se látek vyráběných v EU nebo do ní dovážených v množství větším než 1 tuna ročně, které musí být během 11 let postupně registrovány. Součástí tohoto nařízení jsou i požadavky na obsah a formu bezpečnostních listů.

V současné době jsou všechny chemické látky a látky obsažené v přípravcích obchodované naší společností registrovány nebo předregistrovány. Přechod do režimu REACh a jeho správné aplikování bylo ve společnosti Biesterfeld dozorováno a certifikováno společností TÜV Rheinland.

Biesterfeld Silcom, s.r.o. (CZ) Certifikát REACh