AkzoNobel se mění na Nouryon

Společnost AkzoNobel Specialty Chemicals mění svůj název na Nouryon Functional Chemicals BV.  Obchodní názvy materiálů Perkadox® a Trigonox® zůstávají zachovány.

LB7/1/2019