Composites & Tooling / Kompozity & Tooling

Kompozitní materiály na bázi FRP (Fiber Reinforced Polymers) umožňují dosahovat nízkých hmotností při zachování vysokých pevností ve srovnání s běžně používanými materiály. Mají proto své nezastupitelné místo v leteckém, automobilovém, energetickém a strojírenském průmyslu a při výrobě sportovního vybavení.

Společnost Biesterfeld Silcom s.r.o. je dodavatelem široké škály materiálů pro výrobu kompozitů. Nabízíme předimpregnované termosetové i termoplastické systémy pro ruční i automatickou pokládku, materiály pro ruční laminaci, dvousložkové systémy pro odlévání, blokové materiály pro strojové obrábění, materiály na výrobu jader a sendvičů, lepící systémy, doplňkové folie, čistící prostředky, separátory aj.

Boris Lochman

Kontaktní osoba

Boris Lochman


email   phone