Prášková maziva

Nabízíme prášková maziva Molykote, které se používají pro aplikace, kde lak nebo olej nezajistí dostatečné mazání – extrémní zátěže a pomalé rychlosti, případně nepříznivé klimatické podmínky.

PRODUKT
Molykote Microsize Powder
Molykote Powder Spray
Molykote Z Powder

Adam Vondra

Kontaktní osoba

Adam Vondra


email   phone