Silikonová směsná maziva

Silikonová směsná maziva jsou podobná mazacím tukům, obsahují silikonové oleje a inertní plnivo (oxid křemičitý). Jsou odolné vůči oxidaci a tepelné degradaci při zachování vlastností v širokém teplotním rozmezí. Fungují jako separátory a mohou být použity jako montážní mazivo pro O-kroužky, elektricky nevodivé separační vrstvy, nevulkanizující tmely a také jako montážní maziva pro kompletaci plastových a pryžových součástek. Mohou být použity pro aplikace, kde fungují zároveň jako mazivo i tmel.

PRODUKT
Molykote 111
Molykote 4 / Dow Corning 4
Molykote 7 / Dow Corning 7
Dow Corning 340 / DOWSIL 340

Adam Vondra

Kontaktní osoba

Adam Vondra


email   phone