Materiály pro sekundární optiku

SILASTIC™ Mouldable Optical Silicones jsou vysoce transparentní třídou silikonů od DOW (dříve Dow Corning). Tato řada výrobků je navržena tak, aby umožnila volnost designu pro světelné aplikace. SILASTIC™ Mouldable Silicones jsou dvousložkové kapalné silikony ve směšovacím poměru 1:1. Snadno se s nimi vyvíjejí optické čočky složitých tvarů a ve srovnání s tradičními materiály mohou přinést zlepšení dlouhodobých vlastností.

PRODUKT
SILASTIC™ MS-1001 Moldable Silicone
SILASTIC™ MS-1002 Moldable Silicone A&B Kit
SILASTIC™ MS-1003 Moldable Silicone A&B Kit
SILASTIC™ MS-2002 Moldable Silicone White Reflector A&B Kit
SILASTIC™ MS-4002 Moldable Silicone A&B Kit
SILASTIC™ MS-4007 Moldable Silicone A&B Kit
SILASTIC™ MS-5002 Moldable Silicone

Adam Vondra

Kontaktní osoba

Adam Vondra


email   phone