Primery

Primery od společnosti DOW (dříve Dow Corning) jsou kapalné, rychle na vzduchu vytvrzující nátěry, používané ke zlepšení kvality a rychlosti vulkanizace a vytvoření adheze silikonů k běžným neporézním podkladům.  

PRODUKT
DOWSIL 1200 OS Primer
DOWSIL 1201 RTV Prime Coat
DOWSIL PR-1205 Prime Coat
DOWSIL 92-023 Primer
DOWSIL P5200 Adhesion Promoter

Jsme Vám plně k dispozici při výběru produktů přizpůsobených Vašim individuálním úkolům a projektů s řešeními na míru. Pro návrh správného materiálu nebo s konkrétní poptávkou nás, prosím, kontaktujte na adam.vondra@bisi.cz

Dodavatel

Adam Vondra

Kontaktní osoba

Adam Vondra


email   phone