DOWSIL 1201 RTV Prime Coat

DOWSIL 1201 RTV Prime Coat je nátěr rychle schnoucí na vzduchu, jedná se o zředěný roztok materiálů reagujících s vlhkostí v těkavém siloxanu a používá se ke zlepšení kvality a rychlosti přilnavosti vulkanizujících RTV silikonů při pokojové teplotě na různé běžné neporézní podklady.

Vlastnosti a výhody:
Lehce nažloutlý základní nátěr zvyšující přilnavost rozptýlený v heptanu.
Použitelný jak silikony pro výrobu forem (SILASTIC 3110, SILASTIC 3112, SILASTIC 3120).
Splňuje mnoho mezinárodních předpisů pro nízký obsah těkavých organických látek (včetně regulí EU)
Zlepšuje adhezi silikonů na keramiku, sklo, dřevo, zdivo, konstrukční plasty (včetně FR-4) a kovy.

Pro bezpečnostní a technický list DOWSIL 1201 RTV Prime Coat (SDS a TDS) nebo technickou konzultaci mě prosím kontaktujte na: adam.vondra@bisi.cz

Dodavatel

Adam Vondra

Kontaktní osoba

Adam Vondra


email   phone