DOWSIL 92-023 Primer

DOWSIL 92-023 Primer je nátěr rychle schnoucí na vzduchu, jedná se o zředěný roztok materiálů reagujících s vlhkostí v těkavém siloxanu a používá se ke zlepšení kvality a rychlosti přilnavosti vulkanizujících silikonových tmelů při pokojové teplotě na různé běžné neporézní podklady.

Vlastnosti a výhody:
Bezbarvý základní nátěr zvyšující přilnavost rozptýlený v heptanu.
Použitelný jak pro RTV vytvrzující za pokojové teploty a vlhkosti, tak pro silikony vytvrzující za tepla.
Zlepšuje odolnost vůči inhibici adičních silikonů
Splňuje mnoho mezinárodních předpisů pro nízký obsah těkavých organických látek (včetně regulí EU)
Zlepšuje lepení/adhezi RTV a tepelně vytvrzovaných silikonů na keramiku, sklo, dřevo, zdivo, konstrukční plasty (včetně FR-4) a kovy.

Pro bezpečnostní a technický list DOWSIL 92-023 Primer (SDS a TDS) nebo technickou konzultaci mě prosím kontaktujte na: adam.vondra@bisi.cz

Dodavatel

Adam Vondra

Kontaktní osoba

Adam Vondra


email   phone