DOWSIL PR-1205 Prime Coat

DOWSIL PR-1205 RTV Prime Coat je nátěr rychle schnoucí na vzduchu, jedná se o zředěný roztok materiálů reagujících s vlhkostí v těkavém siloxanu a používá se ke zlepšení kvality a rychlosti přilnavosti vulkanizujících RTV silikonů při pokojové teplotě na různé běžné neporézní podklady.

Vlastnosti a výhody:
Transparentní základní nátěr zvyšující přilnavost rozptýlený v heptanu.
Použitelný pro RTV silikony pro výrobu forem řady SILASTIC
Splňuje mnoho mezinárodních předpisů pro nízký obsah těkavých organických látek (včetně regulí EU)
Zlepšuje adhezi silikonů na keramiku, sklo, dřevo, zdivo, konstrukční plasty (včetně FR-4) a kovy.

Pro bezpečnostní a technický list DOWSIL PR-1205 RTV Prime Coat (SDS a TDS) nebo technickou konzultaci mě prosím kontaktujte na: adam.vondra@bisi.cz

Dodavatel

Adam Vondra

Kontaktní osoba

Adam Vondra


email   phone