UV vytvrditelné

UV vytvrditelné zalévací materiály DYMAX poskytují vynikající ochranu mikroelektronických součástek a obvodů na deskách s plošnými spoji. Zalévací hmoty pro desky plošných spojů vytvrzují během 10-30 sekund pomocí UV nebo LED světla, což eliminuje potřebu přípravků, přípravků, stojanů a pecí.

PRODUKT
DYMAX 1040-M
DYMAX 921-GEL
DYMAX 921-T
DYMAX 921-VT
DYMAX 9001-E
DYMAX 9008
DYMAX 9014
DYMAX 9037-F
DYMAX 9101
DYMAX 9102
DYMAX 9103
DYMAX 9309-SC

Adam Vondra

Kontaktní osoba

Adam Vondra


email   phone