Organické peroxidy

Nabízíme širokou škálu organických peroxidů společnosti Nouryon pro gumárenský průmysl pod obchodními názvy Perkadox® a Trigonox®: 

Perkadox® 14 Di(tert-butylperoxyisopropyl)benzen
Perkadox® BC Dicumyl peroxid 
Perkadox® PD Di(2,4-dichlorobenzoyl) peroxid
Perkadox® PM Di(4-metylbenzoyl) peroxid
Perkadox® L Dibenzoyl peroxid
Trigonox® 311 3,3,5,7,7-pentametyl-1,2,4-trioxepan
Trigonox® 145 2,5-Dimetyl-2,5di(tert-butylperoxy)hexin-3
Trigonox® B Di-tert-butyl peroxid
Trigonox® 101 2,5-Dimetyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexan
Trigonox® T tert-Butyl cumyl peroxid
Trigonox® 17 Butyl 4,4-di(tert-butylperoxy)valerat
Trigonox® 117 tert-Butylperoxy 2-etylhexyl carbonat
Trigonox® 29 1,1-Di(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimetylcyklohexan
Trigonox® C tert-Butyl peroxybenzoat

Dodavatel

Lukáš Bodlák

Kontaktní osoba

Lukáš Bodlák


email   phone