Antistatika

Antistatika  společnosti Sabo jsou organické směsi využívané k dlouhodobé prevenci vzniku elektrostatického náboje na povrchu plastických hmot. Povrchový elektrostatický náboj často způsobuje problém při manipulaci nebo bezpečnosti. Pod obchodním názvem Sabostat nabízíme širokou škálu antistatik a v závislosti na aplikaci doporučíme konkrétní typ.

  • Dietanolamidy
  • Etoxylované alkylaminy
  • Glycerolestery mastných kyselin
  • Estery kyseliny sorbitové
  • Organické směsi pro redukci povrchového napětí vody

Eva Vítková

Kontaktní osoba

Eva Vítková


email   phone