Paxymer

Produkt společnosti Paxymer se používá jako synergická látka v bezhalogenových formulacích. Umožňuje snížení obsahu koncentrace retardéru hoření v polymeru a tím zlepšuje mechanické vlastnosti konečného výrobku. Dále zabraňuje vzniku úkapů při hoření  a snižuje hustotu dýmu v případě požáru. Nejčastěji se tento produkt využívá při zpracování polyolefinů.

Eva Vítková

Kontaktní osoba

Eva Vítková


email   phone